2006-1 i 3-CC

Estat
Data
Registre nº
15-2006 i 229-2006
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat pels Comuns d’Encamp i d’Escaldes-Engordany, contra el Decret de Declaració de la vall del Madriu-Perafita-Claror, patrimoni mundial, com a bé immoble d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural, aprovat pel Govern el 19 d’octubre del 2005, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 28 d’octubre del 2005.

Conflicte de competències constitucionals interposat pels Comuns d’Encamp i d’Escaldes-Engordany, contra el Decret de delimitació de l’entorn de protecció del paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror, patrimoni mundial, i d’obertura d’un període d’audiència i d’informació pública en relació amb els criteris arquitectònics i urbanístics que han de regir les intervencions sobre el paisatge cultural declarat i sobre el seu entorn de protecció, aprovat pel Govern el 8 de març del 2006, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 15 de març del mateix any.
Aute del 23 de juny del 2006, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte de competències 2006-3-CC i la substanciació de les causes 2006-1-CC i 2006-3-CC com a causes acumulades, en el mateix procediment. Editar
Aute del 21 de febrer del 2006, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte de competències 2006-1-CC. Editar
Sentència del 20 d’octubre del 2006, que desestima els conflictes de competències 2006-1 i 3-CC. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: