2011-28-RE

Estat
Data
Registre nº
447-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Ni Un Nu, SL, contra la providència del 15 de juny del 2011 i contra l’aute del 18 de juliol del mateix any, dictats pel Tribunal Unipersonal de la Batllia per una presumpta vulneració dels drets fonamentals, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de novembre del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-28-RE. Editar
Sentència del 10 de gener del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: