2011-31-RE

Estat
Data
Registre nº
510-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Juan Eusebio Nomen Calvet i de la Sra. Isabel Lozano Muñoz, contra l’aute del 29 d’abril del 2011, dictat per la Secció d’Instrucció de la Batllia i contra la sentència del 15 de setembre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració del dret de sufragi (article 24 de la Constitució) i del dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics (article 25 de la Constitució).
Aute de l’1 de desembre del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-31-RE. Editar
Sentència del 3 de febrer del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: