2011-41-RE

Estat
Data
Registre nº
683-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, contra la sentència del 27 d’octubre del 2011 i contra l’aute del 29 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució i per una presumpta vulneració del principi d’igualtat, garantit a l’article 6 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-41-RE. Editar
Sentència del 7 de maig del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: