2022-43 i 50-RE

Estat
Data
Registre nº
324-2022 i 390-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Brahyann Flórez García, contra la sentència del 26 de maig del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de jerarquia, de seguretat jurídica i d'interdicció de tota arbitrarietat, dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la Llei, a la vida familiar, a la no expulsió del territori andorrà, i, al treball, reconeguts als articles 3.2, 10, 13, 14, 21 i 22 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Ana Lida Flórez García, contra la sentència del 20 de juliol del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de jerarquia, de seguretat jurídica i d'interdicció de tota arbitrarietat, dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la Llei, a la vida familiar, a la no expulsió del territori andorrà, al treball, i al "dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals", reconeguts als articles 3.2, 10, 13, 14, 21, 22, 30 "et alia" de la Constitució.
 

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: