94-1-L

Estat
Data
Registre nº
57-1994
Resum de la causa:
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pels Comuns d’Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria que sol·licita que sigui declarada contrària a la Constitució la Llei qualificada de transferències als Comuns, aprovada pel Consell General el dia 4 de novembre de 1993, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el dia 29 de novembre de 1993.
Aute del 11 d’abril de 1994, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat 94-1-L. Editar
Sentència del 6 de juny de 1994, que desestima en la totalitat la demanda d’inconstitucionalitat 94-1-L i declara que la Llei qualificada de transferències als Comuns, de 4 de novembre de 1993, és formalment conforme a la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: