97-1-CC

Estat
Data
Registre nº
198-1997
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat per la representació processal del Govern contra el Decret del Comú d’Encamp de data 4 de setembre de 1997, per presumpta invasió de les competències pròpies i exclusives dels òrgans generals de l’Estat, en matèria de conservació del patrimoni històric, cultural i artístic d’Andorra.
Aute del 16 de gener de 1998, que acorda l'admissió a tràmit de la demanda de conflicte de competències constitucionals 97-1-CC. Editar
Sentència del 13 de març de 1998, que estima el conflicte de competència, declarant que la titularitat de la competència relativa a la conservació i la promoció del patrimoni històric i cultural d’Andorra pertany als òrgans generals de l’Estat, i declarant nul i sense efecte el Decret de 4 de setembre de 1997, aprovat pel Comú d’Encamp, per envair la competència atribuïda als òrgans generals de l’Estat. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: