Inici

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 22 de desembre del 2023, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia, i, contra l'aute del 15 de febrer del 2024, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Buda Espai Andorra, SA, contra l'aute del 15 de febrer del 2024, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. José Manuel Muñoz Hernández i Joaquim Cristia Oliva, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 3 de la Batllia en relació amb les Diligències Prèvies 7000074/2023, que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Ramon Cierco Noguer i Roser Noguer Enriquez i de les societats Successors d'Higini Cierco Garcia, SA i Cierco Martínez-2 2003, SL, contra l'aute del 26 de febrer del 2024, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, "a la tutela judicial efectiva" i a obtenir una decisió fonamentada en Dret per un tribunal imparcial, i, dels principis d'igualtat i de seguretat jurídica, així com al de no ser discriminat davant la llei, reconeguts als articles 10, i 6 de la Constitució.