Inici

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Nuno Jorge Afonso, contra l'aute del 26 de gener del 2024, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Paseo del Mar Group Inc., contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia en relació amb les diligències prèvies 8000109/2019, que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute de l'11 de desembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i per extensió contra els autes del 28 de juliol i del 10 de maig del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, i contra l'aute del 28 de febrer també del mateix any, dictat per la Secció d'Instrucció 5 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada i a la justícia gratuïta, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute de l'11 de desembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i per extensió contra els autes del 28 de juliol i del 24 de maig del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, i contra l'aute del 3 d'abril també del mateix any, dictat per la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada i a la justícia gratuïta, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.