Inici

Recurs d'empara interposat per la representació processal de W, contra la sentència del 20 de març del 2024, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Albert Pujol Otero, contra els autes del 13 de novembre del 2023, del 6 de febrer del 2024 i del 7 de març del mateix any 2024, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Isabel Ruiz Pelegrina, contra l'aute del 27 de març del 2024, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Nathalie Poupet, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 3 de la Batllia en relació amb les DP 7000077/2023, que derivaria en una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.