Disposicions impugnació i nul·litat

Disposició Article nº Causa nul·litat
Llei 30/2022 del 21 de juliol qualificada de la persona i de la família Disposició transitòria quarta. Unions civils
Llei 30/2022 del 21 de juliol qualificada de la persona i de la família Article 77. Formes de matrimoni
Llei 30/2022 del 21 de juliol qualificada de la persona i de la família Article 90. Expedient
Llei 30/2022 del 21 de juliol qualificada de la persona i de la família Article 91. Efectes civils
Llei 30/2022 del 21 de juliol qualificada de la persona i de la família Article 92. Eficàcia civil de les sentències canòniques
Llei 30/2022 del 21 de juliol qualificada de la persona i de la família Article 129. Causes de nul·litat del casament civil i legitimació
En general Disposició transitòria primera
En general Disposició transitòria segona
En general Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública
Llei 28/2014 qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, del 24 de juliol del 2014 Article 48 (article 66 ter) 2014-1-DP
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 22.4 94-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 22.5 93-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 2.1 93-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 2.2 93-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 7.1 93-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 7.2 93-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 20 93-1-L
Llei qualificada de la nacionalitat, del 3 de setembre de 1993 Article 17 93-1-L