Article 20

Perd la nacionalitat andorrana el qui havent-la adquirit
en virtut dels articles 5 en totes les redaccions del
Codi de la Nacionalitat Andorrana dels anys 1977 i 1985 i
els articles 5, 8, 9 i 11 de la present llei, no conservi
ni hagi conservat el domicili i la residència efectives,
ininterrompudes i exclusives al Principat durant almenys
deu anys, des del moment de l'adquisició, conforme en
l'article 3.
Impugnada
nº Causa nul·litat
nº Article
20