2000-12-RE

Estat
Data
Registre nº
249-00
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Roser Puncernau Pedro i del Sr. Antoni Pla Puncernau contra la sentència de data 18 de maig del 2000, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la igualtat dels fills davant de la llei i del dret a la jurisdicció reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de novembre del 2000, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 13 d’octubre del 2000, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2000-12-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: