2000-16-RE

Estat
Data
Registre nº
356-00
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Matias Aleix Santuré contra la sentència de data 18 de setembre del 2000, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets fonamentals reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 19 de gener del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2000-16-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: