2001-10-RE

Estat
Data
Registre nº
95-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Eduard Ripoll Sort contra els autes de dates 8 i 30 de març del 2001, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 22 de juny del 2001, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 18 de maig del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-10-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: