2001-11-RE

Estat
Data
Registre nº
97-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Lluís Pérez Pradere contra l’aute de data 12 de març del 2001, dictat per la Secció Civil de la Batllia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 22 de juny del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-11-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: