2001-2-RE

Estat
Data
Registre nº
38-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Moliné & Parigot contra la sentència de data 30 de novembre del 2000, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i a un procés degut reconeguts a l'article 10.1 de la Constitució.
Aute del 14 de març del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-2-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: