2001-23 i 25-RE

Estat
Data
Registre nº
308-2001 i 328-2001
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Sergi Ruiz Lázaro contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts, el 23 de febrer del 2001 i contra la sentència i l’aute dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, els dies 24 d’octubre i 19 de novembre del 2001, respectivament, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció reconegut a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Domingo López Acedo contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts, el 23 de febrer del 2001 i contra la sentència i l’aute dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, els dies 24 d’octubre i 23 de novembre del 2001, respectivament, per presumpta vulneració dels drets fonamentals a la presumpció d’innocència i a un procés degut reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

 
Aute del 15 de març del 2002, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2001-23 i 25-RE. Editar
Sentència del 9 de maig del 2002, que decideix atorgar parcialment l’empara sol·licitada per les parts recurrents. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: