2001-24-RE

Estat
Data
Registre nº
309-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Carme Alemany Filba contra els autes dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, els dies 13 de setembre i 9 de novembre del 2001, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i al recurs reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 8 de febrer del 2002, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-24-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: