2001-5-RE

Estat
Data
Registre nº
54-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la família Yáñez de Aldecoa contra la sentència i l’aute de dates 21 d’octubre de 1999 i 15 de novembre del 2000, respectivament, dictats pel Tribunal de Corts, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 18 de maig del 2001, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 5 d’abril del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-5-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: