2002-1-L

Estat
Data
Registre nº
68-02
Resum de la causa:
Recurs directe d’inconstitucionalitat interposat per la representació processal dels Srs. Jaume Bartumeu Cassany, Francesc Rodríguez Rossa, Miquel Alís Font, Francesc Casals Pantebre, Josep Dallerès Codina i Esteve López Montanya, consellers generals, contra la Llei del pressupost per a l’exercici 2002, aprovada pel Consell General el 16 de gener del 2002, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra l’1 de febrer del 2002.
Aute del 15 de març del 2002, que acorda l’admissió a tràmit de la demanda de recurs directe d’inconstitucionalitat 2002-1-L Editar
Sentència del 9 de maig del 2002, que desestima la demanda d’inconstitucionalitat presentada contra la Llei del pressupost per a l’exercici 2002, i declara que l’article 3.4 de la Llei del pressupost per a l’exercici 2002 és conforme a la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: