2002-2-L

Estat
Data
Registre nº
339-02
Resum de la causa:
Recurs directe d’inconstitucionalitat interposat per la representació processal dels Srs. Jaume Bartumeu Cassany, Francesc Rodríguez Rossa, Miquel Alís Font, Francesc Casals Pantebre, Josep Dallerès Codina i Esteve López Montanya, consellers generals, contra els articles 1, 2, 4 i 6 de la Llei relativa a la construcció i l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra mitjançant concessió administrativa, aprovada pel Consell General el 31 d’octubre del 2002, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 27 de novembre del 2002.
Aute del 27 de gener del 2003, que acorda l'admissió a tràmit de la demanda de recurs directe d'inconstitucionalitat 2002-2-L. Editar
Sentència del 13 de març del 2003, que desestima la demanda d’inconstitucionalitat presentada contra la Llei relativa a la construcció i l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra mitjançant concessió administrativa, i declara que els articles 1, 2, 4 i 6 de la Llei esmentada són conformes a la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: