2002-5-RE

Estat
Data
Registre nº
195-02
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Joaquim Camprubí Vendrell, contra la sentència del 4 de juny del 2002, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret reconegut a l’article 22 de la Constitució.
Aute del 25 d’octubre del 2002, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2002-5-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: