2003-1-CC

Estat
Data
Registre nº
43-03
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat per la representació processal del Govern, contra el Decret del Comú d’Andorra la Vella del 3 de desembre del 2002, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra l’11 de desembre del 2002.
Aute del 13 de març del 2003, que acorda l'admissió a tràmit de la demanda de conflicte de competències constitucionals 2003-1-CC. Editar
Sentència del 9 de maig del 2003, que desestima el conflicte de competències, i declara que, en matèria d’autoritzacions d’urbanisme i de construcció, el Comú d’Andorra la Vella és competent per aprovar, mitjançant decret, l’obligació d’aportar un certificat del Govern establint que determinats terrenys no presenten un grau de contaminació susceptible de posar en perill la vida o la salut humanes. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: