2003-1-RE

Estat
Data
Registre nº
05-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Rosa Vigo Bernat, contra la sentència de l’11 de novembre del 2002 i l’aute del 19 de desembre del 2002, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 28 de febrer del 2003, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2003-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: