2003-8-RE

Estat
Data
Registre nº
259-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processaldels Srs. Eduard, Joana, Casimir, Valentí, Lluís, Maria i Roser Molné Armengol, Gil Font Molné, Nicola Riba Fonta, Geroni Àlvarez Gallego, Hermínia Font Molné i Josep Font Farràs actuant en nom i representació de les Sres. Antònia Aché Alís, Maria Rosa i Concepció Farràs Aché, contra l’acord del Consell General del 24 d’abril del 2003, que acorda “Declarar la utilitat pública del giny mecànic d’unió (telecabina o telefèric) entre el poble de la Massana i l’estació d’esquí Pal-Arinsal i la necessitat de constitució coactiva del pas forçós del giny i de les servituds administratives perpètues necessàries, en la forma i condicions que resulten de l’expedient d’expropiació i de l’informe raonat del Govern del 19 de febrer del 2003”, per presumpta vulneració del dret a un procés degut, del dret a la propietat privada i del principi d’igualtat, reconeguts en els articles 10, 27 i 6 de la Constitució.
Aute del 9 de setembre del 2003, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2003-8-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: