2004-11-RE

Estat
Data
Registre nº
496-04
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Matilde Font Cabanes, contra la sentència dictada pel Tribunal de Batlles, Secció Civil, el 19 de novembre del 2003 i contra la sentència dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia el 30 de juliol del 2004, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2004, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2004-11-RE. Editar
Sentència del 24 de febrer del 2005, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: