2004-13-RE

Estat
Data
Registre nº
538-04
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. A. M. F., contra la sentència del 30 d’abril del 2004, dictada pel Tribunal de Corts i contra la sentència i l’aute dictats el 27 de setembre del 2004 i l’11 de novembre del mateix any, respectivament, per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 de gener del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2004-13-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: