2004-15-RE

Estat
Data
Registre nº
550-04
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. F. A. F., contra l’aute del 9 de desembre del 2004 i contra la sentència del 8 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la defensa, a la presumpció d’innocència i a la jurisdicció, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 24 de febrer del 2005, que concedeix el benefici de justícia gratuïta a la Sra. J. I. J. Editar
Aute del 25 de gener del 2005, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2004-15-RE. Editar
Sentència del 6 de juny del 2005, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: