2004-4-RE

Estat
Data
Registre nº
94-04
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. M. A. M. F., contra l’aute del 20 d’octubre del 2003, dictat pel Tribunal de Corts i contra la sentència del 9 de gener del 2004, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 27 d’abril del 2004, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2004-4-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2004, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: