2004-6-RE

Estat
Data
Registre nº
189-04
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. M. Àngels Adellach Coma, contra la sentència del 15 de gener del 2004 i contra l’aute del 12 de març del 2004, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets fonamentals reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute de l’1 de juny del 2004, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2004-6-RE. Editar
Sentència del 29 de juny del 2004, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: