2005-1-RE

Estat
Data
Registre nº
10-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Konstantinos Ntasios, contra la sentència del 26 de maig del 2004, dictada pel Tribunal Unipersonal de la Batllia, i contra la sentència del 25 de novembre del 2004 i l’aute del 22 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2005, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 24 de febrer del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: