2005-10-RE

Estat
Data
Registre nº
78-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Nanik Vaswani Jiménez, contra la sentència del 18 de novembre del 2004 i contra l’aute del 30 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets fonamentals, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-10-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: