2005-15-RE

Estat
Data
Registre nº
183-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat mercantil Promotora de Formigons, SA, contra la sentència del 17 de novembre del 2004, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a obtenir una decisió fonamentada en dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-15-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: