2005-17-RE

Estat
Data
Registre nº
247-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni March Nares, contra la sentència del 20 de desembre del 2004, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 6 de juny del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-17-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: