2005-18-RE

Estat
Data
Registre nº
248-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Montserrat Dolcet Cristòfol, contra la sentència de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del 17 de novembre del 2004, confirmada per l’aute del 15 de març del 2005, per presumpta vulneració dels drets a la presumpció d’innocència, a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de juliol del 2005, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 6 de juny del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-18-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: