2005-2-RE

Estat
Data
Registre nº
11-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Trànsits i Duanes Principat, SL, contra la sentència del 8 de març del 2004, dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, i contra la sentència del 8 d’octubre del 2004 i l’aute del 20 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 d’abril del 2005, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 24 de febrer del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-2-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: