2005-20-RE

Estat
Data
Registre nº
255-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat RIVER, SA, contra la sentència del 14 de gener del 2005 i contra l’aute del 17 de març del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, en les vessants del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i del dret a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 6 de juny del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-20-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: