2005-22-RE

Estat
Data
Registre nº
334-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Adoració Miras Garcia i del Sr. Josep Navarro Lozano, contra la sentència del 20 de gener del 2005 i contra l’aute del 14 d’abril del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració de l’article 10 de la Constitució i de l’article 6 del Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals.
Aute del 13 de juliol del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-22-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: