2005-23-RE

Estat
Data
Registre nº
363-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Eduard Borra Núñez, contra la sentència del 22 de març del 2005 i contra l’aute de l’11 de maig del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la defensa, a la presumpció d’innocència, a la jurisdicció, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de juliol del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-23-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: