2005-27-RE

Estat
Data
Registre nº
434-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Megavisión Police, SL, contra la sentència del 14 d’abril del 2005 i contra l’aute del 9 de juny del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en la seva vessant del dret a la presumpció d’innocència i del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 d’octubre del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-27-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: