2005-3-RE

Estat
Data
Registre nº
20-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep M. Pallerola Segon, contra la sentència del 18 d’octubre del 2004 i contra l’aute del 20 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la presumpció d’innocència, a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2005, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2005-3-RE. Editar
Sentència del 6 de juny del 2005, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: