2005-37-RE

Estat
Data
Registre nº
806-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les societats Serveis Immobiliaris i de Construcció, SA (SIMCO) i Construccions Campos, SA, contra la sentència del 19 de setembre del 2005 i contra l’aute de l’11 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 26 d’abril del 2006, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 21 de febrer del 2006, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-37-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: