2006-15-RE

Estat
Data
Registre nº
258-06
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Sergi Areny Esquirol, contra la sentència del 20 d’abril del 2006 i contra l’aute del 25 de maig del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de novembre del 2006, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 8 de setembre del 2006, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2006-15-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: