2006-17-RE

Estat
Data
Registre nº
350-06
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Carme Orosa Iglesias, contra els autes del 15 de juny del 2006 i del 17 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de novembre del 2006, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2006-17-RE. Editar
Sentència del 25 de maig del 2007, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: