2006-2-CC

Estat
Data
Registre nº
104-06
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat per la representació processal del Comú d’Andorra la Vella, contra la carta del 6 de desembre del 2005 del ministre d’Urbanisme i Ordenament Territorial que adjunta els plànols de les cruïlles semaforitzades en aquesta parròquia.
Aute del 26 d’abril del 2006, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte de competències 2006-2-CC. Editar
Sentència del 23 de juny del 2006, que desestima el conflicte de competències 2006-2-CC. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: