2006-22 i 25-RE

Estat
Data
Registre nº
500-2006 i 505-2006
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Marcel·lí Albós Riba, contra la sentència del 25 de juliol del 2006 i contra l’aute del 25 d’octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Comú d’Escaldes-Engordany, contra la sentència del 25 de juliol del 2006 i contra l’aute del 25 d’octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 10 de gener del 2007, que acorda l’admissió a tràmit dels recursos d’empara 2006-22 i 25-RE. Editar
Sentència del 25 de maig del 2007, que atorga l’empara sol·licitada per les parts recurrents. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: