2006-26-RE

Estat
Data
Registre nº
549-2006
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Quatre Barres, SA, contra els autes del 24 de febrer del 2006 i del 9 de novembre del mateix any, dictats pel president del Tribunal de Corts, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de març del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2006-26-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: