2006-3-RE

Estat
Data
Registre nº
46-06
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), contra la sentència del 14 de febrer del 2005, dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, i contra la sentència del 25 de juliol del 2005 i l’aute del 16 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir dels tribunals una resolució fonamentada en dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 23 de juny del 2006, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part Editar
Aute del 15 de març del 2006, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2006-3-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: