2007-1-CC, 2007-2-CC, 2007-3-CC i 2007-4-CC

Estat
Data
Registre nº
90-2007, 91-2007, 142-2007 i 143-2007
Resum de la causa:
Conflicte negatiu de competències interposat per la representació processal del Sr. Jordi Font Barés, contra la inactivitat del Comú d’Ordino, per tal com no ha procedit a la delimitació del terme parroquial amb la Massana.

Conflicte negatiu de competències interposat per la representació processal de la Sra. Mercè Mor Foraster, actuant en qualitat de presidenta de la societat La Gonarda, SA, contra la inactivitat del Comú d’Ordino, per tal com no ha procedit a la delimitació del terme parroquial amb la Massana.

Conflicte negatiu de competències interposat per la representació processal de la Sra. Mercè Mor Foraster, actuant en qualitat de presidenta de la societat La Gonarda, SA, contra la inactivitat del Comú de la Massana, per tal com no ha procedit a la delimitació del terme parroquial amb Ordino.

Conflicte negatiu de competències interposat per la representació processal del Sr. Jordi Font Barés, contra la inactivitat del Comú de la Massana, per tal com no ha procedit a la delimitació del terme parroquial amb Ordino.
Aute del 25 de maig del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit dels conflictes de competències negatius 2007-1, 2, 3 i 4-CC. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: