2007-1-RE

Estat
Data
Registre nº
01-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Pere Caminal Torra, contra l’aute del 29 de juny del 2006, dictat pel president del Tribunal de Corts, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 de maig del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: