2007-10-RE

Estat
Data
Registre nº
101-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Fundació Betània, contra els autes del 3 d’octubre del 2006 i del 15 de desembre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2007, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 25 de maig del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-10-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: